http://pharmacyonline-cialis.comcialis-canadapharmacy.comhttp://pharmacyonline-cialis.com/generic-kamagra-oral-jelly-grape-dosage/http://viagra-canadapharmacy.com/http://pharmacyonline-viagra.com/
full
color
#d9d9d9
http://www.djecja-igralista.com/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.djecja-igralista.com/
#AA1F13
style2
+385 98 408 904

Sigurnost dječjih igrališta

Sigurnost dječjih igrališta – zakonski okvir i obvezatnost primjene europskih normi

Dječja igralištaSigurnost dječjih igrališta, kako vezano uz proizvodnju, tako vezano i uz nadzor i održavanje, određeno je hrvatskim normama kojima su prihvaćene odgovarajuće europske norme, kako to je propisano u čl. 5 st. 4 t. 1  Zakona o općoj sigurnosti proizvoda. Riječ je prvenstveno o normi HRN EN 1176-1:2008 – Oprema za igrališta i igrališna površina (dio 1. do 11.) te sljedećim normama:

 

HRN EN 1177:2008 – Impact attenuating playground surfacing – Determination of critical fall height
HRN EN 14960:2008 – Inflatable play equipment – Safety requirements and test methods
HRN EN 15312:2011 – Free access multi-sports equipment – Requirements, including safety and test methods
HRN EN 14974:2011 – Facilities for users of roller sports equipment – Safety requirements and test methods
HRN EN 1069-1:2011 – Vodeni tobogani – dio 1. do 2.
HRN EN 15649-1:2012 – Floating leisure articles for use on and in the water – dio 1. do 7.

 

Navedene norme, međuostalim propisuju obvezu upravljanja dječjim igralištima uz poštivanje standarda postavljenih normama, što de facto znači da nadzor i održavanje mogu obavljati za to osoposobljene i certificirane osobe koje će obvezu nadzora i održavanja provoditi u propisanim periodičkim pregledima, koristeći posebne ispitne metode.

 

Dakle, premda norme u pravilu predstavljaju neobavezne tehničke preporuke, Zakon općoj sigurnosti proizvoda direktno upućuje na gore navedene norme Hrvatskog zavoda za norme kojima su preuzete norme Europske unije pa su stoga postale dio zakonske regulative te je njihova primjena obvezna.

 

Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda propisano je da je proizvođač obvezan stavljati na tržište samo sigurne proizvode.

 

“Siguran proizvod” označava bilo koji proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uključujući trajanje i po potrebi stavljanje u uporabu, zahtjeve za ugradbu i održavanje, ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda te koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, posebno uzimajući u obzir karakteristike proizvoda, osobito njegov sastav, pakiranje, upute za sklapanje te po potrebi ugradbu i održavanje, utjecaj nekog proizvoda na druge proizvode u slučaju kad se razumno može predvidjeti da će se on upotrebljavati s drugim proizvodima, predstavljanje proizvoda, njegovo označavanje, upozorenja i upute za njegovu uporabu i uklanjanje i sve druge oznake ili obavijesti koje se odnose na taj proizvod, kategorije potrošača koji su izloženi riziku kad upotrebljavaju određeni proizvod, osobito djeca i starije osobe.

 

“Opasan proizvod” je svaki proizvod koji nije sukladan s definicijom “sigurnog proizvoda”.
Dakle, upravljanje sukladno priznatim normama neizbježno dovodi do potrebe prenamjene i usklađenja postojećih igrališta kako bi se smatrala „sigurnim proizvodom“, odnosno njihove potpune zamjene elementima izgrađenima u skladu s normama.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#AA1F13
on
fadeInUp
loading
#AA1F13
off